Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Giới thiệu Model Điều hòa 2022


Điện Lạnh Duy Duy giới thiệu Model điều hoà năm 2022 

Cách tính công suất Điều hòa phù hợp với diện tích phòng
1. Điều hòa công suất 9000BTU lắp đặt phù hợp với căn phòng có diện tích dưới 15m2, tương đương với thể tích dưới 45m3
2. Điều hòa công suất 12000BTU lắp đặt phù hợp với căn phòng có diện tích từ 15m2 đến dưới 20m2, tương đương với thể tích từ 45m3 đến dưới 60m3.
3. Điều hòa công suất 18000BTU lắp đặt phù hợp với căn phòng có diện tích từ 2
0m2 đến dưới 30m2, tương đương với thể tích từ 60m3 đến dưới 90m3.
4. Điều hòa công suất 24000BTU lắp đặt phù hợp với căn phòng có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2, tương đương với thể tích từ 90m3 đến dưới 120m3.
(Chi tiết thông tin từng sản phẩm bấm vào chữ in đậm, nghiêng, gạch chân phía dưới)
A. ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY (Mitsu đỏ))

I. Điều hòa 2 chiều, inverter, ga R410, nhập khẩu Thái Lan
(Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu)
1. Model SRK/SRC25ZS-S công suất 9000btu
2. Model SRK/SRC35ZS-S công suất 12000btu
3. Model SRK/SRC50ZSS-W5 công suất 18000btu
4. Model SRK/SRC71ZRS-W5 công suất 24000btu
II. Điều hòa 2 chiều, inverter, ga R410, nhập khẩu Thái lan
(Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Á)
1. Model SRK/SRC25ZSPS-S5 công suất 9000btu
2. Model SRK/SRC35ZSPS-S5 công suất 12000btu
3. Model SRK/SRC45ZSPS-S5 công suất 16000btu
III. Điều hòa 1 chiều, inverter, ga R32, nhập khẩu Thái lan
(Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Á)
1. Model SRK/SRC10YXP-W5 công suất 9000btu
2. Model SRK/SRC13YXP-W5 công suất 12000btu
3. Model SRK/SRC18YXP-W5 công suất 18000btu
3. Model SRK/SRC24YW-W5 công suất 24000btu
III. Điều hòa 1 chiều, không inverter, ga R410A, nhập khẩu Thái lan
(Sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Á)
1. Model SRK/SRC09CTR-S5 công suất 9000btu
2. Model 
SRK/SRC12CT-S5 công suất 12000btu
3. Model SRK/SRC18CS-S5 công suất 18000btu
4. Model SRK/SRC24CS-S5 công suất 24000btu
B. ĐIỀU HÒA PANASONIC


I. Điều hòa 2 chiều, Inverter, ga R32, nhập khẩu Malaysia
1. Model YZ9WKH-8 công suất 9000BTU
2. Model YZ12WKH-8 công suất 12000BTU
3. Model YZ18XKH-8 công suất 18000BTU
II. Điều hòa 1 chiều, Inverter, ga R32, nhập khẩu Malaysia
1. Model XPU9XKH-8 công suất 9000BTU
2. Model XPU12XKH-8 công suất 12000BTU
3. Model XPU18XKH-8 công suất 18000BTU
4. Model XPU24XKH-8 công suất 24000BTU
III. Điều hòa 1 chiều, ga R32, nhập khẩu Malaysia
1. Model N9WKH-8 công suất 9000BTU
2. Model N12WKH-8 công suất 12000BTU
3. Model N18XKH-8 công suất 18000BTU
4. Model N24VKH-8 công suất 24000BTU
E. ĐIỀU HÒA FUNIKI

I. Điều hòa 2 chiều, ga R410A, nhập khẩu Malaysia
1. Model SH09MMC2 công suất 9000BTU
2. Model SH12MMC2 công suất 12000BTU
3. Model SH18MMC2 công suất 18000BTU
4. Model SH24MMC2 công suất 24000BTU
II. Điều hòa 1 chiều, ga R32, nhập khẩu Malaysia
1. Model HSC09MMC công suất 9000BTU
2. Model HSC12MMC công suất 12000BTU
3. Model HSC18MMC công suất 18000BTU
4. Model HSC24MMC công suất 24000BTU
III. Điều hòa 1 chiều, Inverter, ga R32, nhập khẩu Malaysia
1. Model HIC09MMC công suất 9000BTU
2. Model HIC12MMC công suất 12000BTU
3. Model HIC18MMC công suất 18000BTU1 nhận xét:

jonesggn nói...

Here the industry is taken very seriously and hence exists a lot of competition.Dating Escorts in Haridwar But we stand as the best Haridwar Escorts Service Agency providers for years.Escorts in Agra What makes us stand unique is our quality assurance and our priorities.Call Girls in Jaipur We have a stable organizational structure so the part of the Call Girls in Indore will never misbehave as Call Girls in Haridwar they are trained to show good manners.

 

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Bộ phận hỗ trợ

Email us:

Đội ngũ chuyên môn